Obec Horní Loděnice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec a služby > Historie

Historie

Z historie obce Horní Loděnice

kostel sv.IzidoraDo roku 1949 zněl název obce - Německá Loděnice (Deutsch Lodenitz). Poprvé je připomínána v latinské listině r. 1296. Od toho roku patřila pánům ze Šternberka.

Roku 1314 obdržel polovinu vsi Diviš ze Šternberka (doživotně) od opata kláštera Hradiště, druhá část vsi byla r. 1358 Albertem ze Šternberka připojena k panství Bolky z Bystřice, r. 1397 se klášter soudil z Markvartem ze Šternberka o půl vesnice a Pustou Loděničku s lesem Ratnovem.

V polovině 16. století byla ve vsi protestantská fara při dřevěném kostelíku, za třicetileté války zanikla.

Do r. 1784, kdy byla zřízena fara při kostelu sv. Isidora r. 1786, Německá Loděnice patřila k Domašovu (dříve k Berounu).

Od r. 1850 byla Německá Loděnice samostatnou obcí okresu Šternberk, později byla připojena k městu Šternberk, nyní je opět samostatná.

V letech 1938 - 1945 byla obec připojena k Německu. Německá Loděnice bývala středně velikou, čistě německou obcí ( v r.1930 zde žilo 681 obyvatel, z nich 678 německé a 2 české národnosti). Od r. 1880 zaznamenala silný populační úbytek. Po skončení 2. světové války bylo německé obyvatelstvo odsunuto.

Obec měla zemědělský charakter, ale do r. 1879 se v okolí těžila železná ruda. Zaniklé doly (poddolován je prý i kostel) se jmenovaly: Ferdinand, Libor, Rosalie, Žofie.pošta nyní vedle OU

V r. 1890 byly v obci 2 mlýny, 3 břidlicové lomy a cihelna, později vznikla pila a družstevní mlékárna. V obci sídlil poštovní úřad a záložna (starý Loděnický mlýn jižně od obce byl zbořen po r. 1945).

V r. 1946 bylo založeno oblastní potravinářské družstvo (s výměrou 12OO ha), v r. 1949 ustaveno JZD, avšak již v r. 1950 převzalo jeho pozemky ředitelství ČSSS v Horní Loděnici, které postupně převzalo pozemky i dalších likvidovaných družstev v okolí : Dalov, Domašov nad B., Domašov u Št., Lipina, Těšíkov, Hraničné Petrovice.

Německá škola byla v obci již od r. 1853, po r. 1945 ji vystřídala Česká škola, dnes dojíždějí školáci do Šternberka.

Správu obce vykonávali až do zrušení poddanství v zastoupení vrchnosti dědiční rychtáři obdaření řadou výhod (od r. 1561 je ve vsi privilegovaná rychta). V r. 1850 převzaly řízení obecních záležitostí volené orgány obecní samosprávy - obecní výbor a představenstvo, po r. 1919 obecní zastupitelstvo (volené na základě poměrného zastoupení politických stran) a obecni rada. Hlavou obce byl volený starosta.

V letech 1918 - 1933 měla největší vliv v životě obce německá agrárni strana (Bunt der landwizte), v polovině 30. let byla předstižena Sudetoněmeckou stranou. Po připojení obce k Německu (v říjnu 1938) bylo i zde zavedeno německé obecní zřízení se jmenovanými orgány obecní správy, které ukončily svou činnost v den osvobození obce - 5. května 1945.

Z historie sídla Nové Dvorce (původně Nový Dvůr německy Neuhof).

Na svazích jižně od sídla zanikla někdy ve 14. - 15. století osada. Později vznikl na jejím mistě panský dvůr, na jehož rozparcelovaných pozemcích byla kolem r. 1785 založena vesnice Nový Dvůr.

Do zrušení poddanství náležela ke Šternberskému panství, od r. 165O byla samostatnou obcí politického a soudního okresu Šternberk, 1838 - 1945 připojena k Německu. Od r. 1949 byly Nové Dvorce částí obce Horní Loděnice, později spolu s ni součástí města Šternberk, dnes opět součástí samostatné obce Horní Loděnice.

Nové Dvorce byly velmi malou, čistě německou obcí. V r. 1860 zde bylo 15 domů a 101 obyvatel s v r. 190O 91 obyvatel, 1921-16 domů a 96 obyvatel a v r. 1930 23 domů a 97 obyvatel. Všichni byli německé národnosti a katolického vyznání - po r. 1945 byli odsunuti.

Čeští osídlenci založili v r. 1946 spolu s Hor. Loděnicí oblastní pastevní družstvo, v r. 1949 JZD, jehož pozemky převzalo r. 1950 řed. státních statků v Hor. Loděnici.

Registratura obecních uřadů v Horní Loděnici i Novech Dvorcích byla z vetší části zničena běhm událostí konce II. světové války a znovuosidlovaní obece. Šternberský okresní archivař nalezl při prvním průzkumu v dubnu 1948 zlomky registratury Horní Loděnice porůznu uložené ve skladišti v budově místního národního výboru i ve škole. Větší díl tohoto torza převzal do r. 1960 okresní archiv ve Šternberku, některé správní a evidenční knihy byly předány Šternberskému pracovišti Okresního archívu v Olomouci v r. 1966.

Uspořádaný fond byl v roce 1991 v souvislosti se zrušením šternberského prcoviště převezen do Olomouce, kde byl vypracován inventář (Fond uspořádal v r. 1988 a inventář s úvodem sestavil v r. 1993 PhDr. Miroslav Koudela ve Státním okresním archivu v 0lomouci). Archiv obce Horní Loděnice obsahuje 17 inventárních a 13 evidenčních jednotek archivního materiálu z let (1654), 1752 -1927 (viz ÚVod této kapitoly.)

Z registratury obecního úřadu v Nových Dvorcích se podařilo zachránit jen nevelký fascikl spisů z let 1815 - 1816 ( jednání o pozůstalosti po Anně Rosině Schinzelové).

POV 2018

Počasí

Pondělí Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 23/12 °C
Úterý Zataženo 22/14 °C
Středa Oblačno až zataženo s občasným deštěm 18/15 °C
Čtvrtek Polojasno 23/15 °C