Obec Horní Loděnice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec a služby > Historie > Historie-základní data

Základní data z dějin obce Horní Loděnice a osady Nových Dvorců

kříž

 • 1296 První písemná zmínka o vsi Horní Loděnici, jež patřila mezi osady příslušející k farnímu kostelu sv. Jiří ve Šternberku
 • 1314 Klášter Hradisko dal Divišovi ze Šternberka polovinu vsi Horní Loděnice do doživotního užívání - u jména obce se poprvé objevuje přívlastek "Horní" (Lodyegnycz superior)
 • 1397 V pozůstalosti Petra ze Šternberka je uvedena Horní Loděnice jako příslušenství šternberského panství
 • 1407 Po mnohaletém sporu mezi šternberskou vrchnosti a klášterem Hradiskem přiřkl zemský soud Horní Loděnici trvale k panství Šternberk
 • 1410 První zmínka o dědičném rychtáři v Horní Loděnici
 • 1480 V historických pramenech se objevuje název obce poprvé s přívlastkem "Německá" (teprve v roce 1561 i v německé podobě Deutsch Lodenilz) - svědectví o germanizaci obce
 • asi 1550 První zprávy o faře v Horní Loděnici obsazené luteránským pastorem
 • 1625 Vyhnání evangelických knězi ze šternberského panství - počátek protireformace a přechodný zánik loděnické fary
 • 1660 Formální dovršení protireformace v Horní Loděnici
 • 1670 Obnova a rozšíření dřevěného kostelíku P. Marie v Horní Loděnici jako filiálního kostela moravskoberounské farnosti
 • 1675  Po přechodném přerušení v letech třiceti lete války byla v Horní Loděnici obnovena těžba železné rudy 
 • 1693 Šternberské panství se stává majetkem knížecího rodu Lichtenštejnů
 • 1741 Pruské oddíly procházejí Horní Loděnicí
 • 1752 Mezi Šternberkem a Moravským Berounem postavena tzv. poštovní silnice
 • 1756 Na místě původního dřevěného kostelíka v Horní Loděnici postaven nový zděný kostel
 • kostel1758 V blízkosti obce svedena bitva, v níž se císařské vojsko pod vedením generálů Laudona a Šiškoviče zmocnilo pruského trénu (bitva u Domašova dne 30. 6. 1758)
 • 1781 Patentem císaře Josefa II. zrušeno nevolnictví
 • 1784 Šternberská vrchnost zrušila a rozparcelovala Nový dvůr u Horní Loděnice, na jehož místě vznikla osada Nové Dvorce, do r. 1949 samostatná obec
  Náboženský fond zřizuje v Horní Loděnici tzv. lokální kuracii-současně je založena triviální, později obecná škola 
 • 1785 Prvními lokálním kaplanem jmenován P. Franz Englisch
 • 1787  V Horní Loděnici nově vysvěcen přestavěný kostel sv. Izidora
 • 179O  Vystavěna nová císařská silnice ze Šternberka přes Horní Loděnici na
  Moravský Beroun a Opavu
 • 1832 Epidemie cholery v Horní Loděnici
 • 1835 Po delší přestávce za francouzských válek znovu obnovena těžba železné
  rudy v Horní Loděnici
 • 1843 Lokální kuracie v Horní Loděnici povýšena na faru
 • 1844 V katastru obce vystavěna nová říšská silnice spojující Šternberk s Bruntálem
 • 1848 Zrušení roboty, poddanství a patrimoniálního systému
 • 1850 Horní Loděnice a Nové Dvorce se stávají samostatnými a samosprávnými obcemi v rámci politického a soudního okresu Šternberk
 • obecní úřad1858  Poddolovaný farní kostel v Horní Loděnici z bezpečnostních důvodů uzavřen
 • 1865 Postavena nová budova fary - původní stavba ohrožena poddolováním
 • 1866  Následkem pobytu pruských vojsk v obci opět propukla epidemie cholery 
 • 1870 Otevřeno železniční nádraží ve Šternberku
 • 1871 Do provozu byla uvedena Moravsko-slezská centrální dráha a otevřeno nádraží v Moravském Berouně
 • 1872 V Horní Loděnici zřízena první záložna
 • 1876  V katastru obce byla definitivně zastavena těžba železné rudy
 • 1887  Celková přestavba farního kostela sv. Izidora v Horní Loděnici a jeho slavnostní vysvěcení
 • 1888 Po ničivém požáru obce založen ve vsi sbor dobrovolných hasičů
 • 1893  Založena raiffeisenka v Horní Loděnici
 • 1898 Založena rolnická družstevní mlékárna v Horní Loděnici
 • 1918 Přes odpor většiny německého obyvatelstva se stala Horní Loděnice součástí Československé republiky 
 • 1919 Občané Horní Loděnice se dne 4. března účastní krvavé demonstrace
  proti novému státu ve Šternberku 
 • 1938  Po vítězství v komunálních volbách přebírá správu obce Sudetoněmecká
 • 1945  Dne 5. května osvobozena obec sovětskou armádou - počátek poválečné obnovy vesnice a jejího osídlování Českými usedlíky z vnitrozemí
 • 1946  Odsunuta většina německého obyvatelstva obce. Správu obce přebírá místní národní výbor. Rolníci z Horní Loděnice a okolních obcí zakládají oblastní pastvinářské družstvo 
 • 1948 Počátek tzv. socialistické přeměny vesnice
 • 1949 K Horní Loděnici připojena osada Nové Dvorce
 • 1950 Obec se vrací k původnímu názvu Horní Loděnice. Většina půdy v Horní Loděnici a okolí se dostává do správy státního statku.
 • 1960 Zrušen okres Šternberk - Horní Loděnice se stává součástí okresu Olomouc
 • 1979 Obec Horní Loděnice s místní částí Nové Dvorce připojena k městu Šternberku
 • 1992 Horní Loděnice obnovuje svou samostatnost a obecní samosprávu.
 • 2008 Obnova samosprávy
POV 2018

Počasí

Čtvrtek Polojasno 27/18 °C
Pátek Zataženo 28/18 °C
Sobota Jasno 28/18 °C
Neděle Jasno 31/16 °C